Colegiul Tehnic Ion Borcea


1953/1954 - Scoala Medie test;
1957/1958 - Scoala Medie cu clasa a XI-a, cu examen de maturitate;
1968/1969 - Scoala Medie capătă statutul de liceu şi denumirea Liceul Buhuşi;
1973/1990 - Liceul şi Şcoala Profesională Buhuşi se transformă în Grupul Şcolar MIU Buhuşi (liceu textil cu durata de 5 ani şi şcoală profesională cu durata de 3 ani);
1990/1992 - Liceul Ion Borcea Buhuşi;
1992/2004 - Instituţia funcţionează sub numele de Grup Şcolar Ion Borcea Buhuşi;

Începând cu 1 septembrie 2004, prin Ordinul Ministrului nr. 4421 din 30.07.2004, Grupul Şcolar Ion Borcea Buhuşi îşi schimbă numele în Colegiul Tehnic Ion Borcea Buhuşi;

Învăţământul liceal, profil teoretic, pregateşte atât pe filiera umană cât şi pe cea reală şi are ca specializări Filologie, Istorie-Ştiinţe Sociale, Matematică-Informatică şi Chimie-Biologie

Învăţământul liceal, profil tehnic, are ca specializari "Tehnician în industria textilă" şi "Tehnician designer vestimentar";

Din 1937 până în prezent au fost păstrate profilurile cu meseriile iniţiale de filator, tesător, finisor; au fost introduse temporar, pe lânga profilurile amintite, şi profilurile: construcţii, mecanica, prestări servicii;

S-au păstrat calificari specifice domeniului "Industrie textilă şi pielărie" (Lucrător în tricotaje confecţii, Lucrător în filatură-ţesătorie), pentru învatamânt S.A.M;

S-au introdus calificări din domeniile solicitate pe piaţa muncii locale şi regionale din domeniile "Construcţii şi lucrări publice" şi "Mecanică" (Lucrător în structuri pentru construcţii; Lucrător în mecanica de montaj, întreţinere şi reparaţii);Ion Borcea (1879-1936), naturalist român


 

A fost profesor universitar şi director al Muzeului de Istorie Naturală din Iaşi, membru corespondent al Academiei Române.

Fondatorul Statiunii zoologice maritime de la Agigea. Om de ştiinţă cu preocupări multilaterale (anatomie, zoologie), a studiat mai ales biocenozele din Marea Neagră şi a pus bazele şcolii româneşti oceanografice.

În cercetările sale Ion Borcea s-a călăuzit după concepţia materialistă despre natură, fiind un adept convins al evoluţionismului.