Acte NormativeRegulamentul de ordine interioară

IV. 7. Drepturile elevilor

Art. 100 1. Elevii Colegiului "Ion Borcea" Buhuşi au următoarele drepturi.

a) se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea;
b) se bucură de avantajele învăţământului de stat gratuit;
c) pot beneficia potrivit legii, de burse, credite pentru studiu acordate de bănci;
d) cei care obţin rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară se bucură de sprijinul material al statului, potrivit legii;
e) pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică de care dispune unitatea şcolară;
f) pot fi cazaţi în internatul liceului şi pot servi masa la cantina şcolară în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora;
g) beneficiază de asistenţă medicală gratuită;
h) beneficiază de reduceri şi gratuităţi la plata biletelor pentru spectacole, manifestări sportive şi transport în comun;
i) participă la activităţile extracurriculare organizate de liceu, dar la cele care se desfăşoară în palatele, cluburile elevilor, bazele sportive, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora;
j) să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică exemplară;
k) primesc gratuit manuale şcolare în timpul învăţământului gimnazial dar şi în învăţământul liceal, dacă părinţii au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie, sau dacă sunt copii ai cadrelor didactice;
l) beneficiază de libertatea de afirmare şi exprimare;
m) exercitarea acestei libertăţi nu poate aduce atingere procesului de învăţământ;
n) la nivelul liceului să fie reprezentaţi de Consiliul elevilor, constituit din reprezentanţi ai elevilor de la fiecare clasă;
o) să fie reprezentaţi în Consiliul de administraţie al şcolii şi în Consiliul profesoral atunci când se discută şi se decide asupra propunerilor supuse analizei şi aprobării de către elevi sau reprezentanţii acestora;

Puteţi citi Regulamentul de ordine interioară aici