Noutati


Probele examenului de bacalaureat 2011

Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:
 1. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;
 2. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
 3. proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal;
 4. proba de evaluare a competentelor digitale
 5. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum urmeaza:
  1. Proba scrisa la limba si literatura romana - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
  2. Proba scrisa la limba si literatura materna - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
  3. O proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare, dupa cum urmeaza:
   1. matematica - pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica si pentru profilul militar si profilul pedagogic - specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala;
   2. istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor mentionate la punctul c) (i).
  4. O proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe:
   1. fizica, chimie, biologie sau informatica - pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala;
   2. geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celui mentionat la punctul d) (i).
Candidatii pot alege pentru probele scrise de la E. d) una dintre disciplinele studiate in liceu, din lista stabilita in prezenta metodologie pentru fiecare filiera/profil/specializare/ calificare profesionala.


Bacalaureatul din 2011 identic cu cel din 2010

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a anuntat ca examenul de bacalaureat din 2011 va fi aproape identic cu cel din acest an, fiind sustinut la aceleasi discipline: probele orale vor fi organizate in timpul anului scolar, iar cele scrise, la sfarsitul semestrului al doilea. Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, ca examenul de bacalaureat din 2011 sa aiba tot trei probe scrise, la care se adauga proba la limba materna pentru elevii care au urmat liceul intr-o limba a minoritatilor nationale. Pe parcursul clasei a XII-a elevii vor sustine probele orale, la limba romana, o limba straina si la utilizarea calculatorului. Rezultatele vor primi calificative precum "slab" la "foarte bine" si sunt obligatorii pentru a putea ajunge la probele scrise de la sfarsitul anului scolar.
Sursa: Observator, Ziare.com