Liceul Teoretic "Ion Borcea" Buhusi - Bacau

Centrul de Documentare şi Informare "Marcel Proust"

„Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”. (Aristotel)

„Educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea”. (Nelson Mandela)


Centrul de Documentare şi Informare ,,Marcel Proust” este o structură info-documentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare, informare şi de exploatare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare. Centrul de informare si documentare ,,Marcel Proust” este amplasat în corpul A al Colegiului Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi, situat la parter şi deţine o sală de mărimea unei săli de clasă.

Public ţintă: elevii Colegiului Tehnic Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi, cadrele didactice ale instituţiei şi comunitatea locală. Centrul de informare si documentare ,,Marcel Proust” are ca spaţiu anexă Biblioteca colegiului, localizată în apropierea acestuia, la parterul şcolii.

Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor C.D.I., precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt specificate în Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului de Documentare şi Informare „Marcel Proust”, întocmit de profesorul documentarist, aprobat de conducerea unităţii de învăţământ.

  • Promo

TIPURI DE ACTIVITATI DESFĂŞURATE ÎN C.D.I:

  1. ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE: prezentarea C.D.I. tuturor claselor de elevi, iniţierea elevilor în cercetarea documentară, activităţi şcolare, proiecte disciplinare şi inter/trans disciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea şi consolidarea competenţelor dobândite, activităţi pentru elevii capabili de performanţă, parteneriate educative, concursuri pe diferite teme, vizionări de filme didactice, pregătirea elevilor atât pentru olimpiadele şcolare cât şi pentru examenul de bacalaureat etc.

  2. ACTIVITĂŢI CULTURALE lectura imaginii, activităţi audio-video, întâlniri cu personalităţi culturale, întâlniri tematice, activităţi prilejuite de diverse evenimente, lansări de carte, ateliere de creaţie, parteneriate, schimburi culturale, activităţi recreative etc.

  3. ACTIVITĂŢI DE COMUNICARE colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei, participarea la promovarea activităţilor C.D.I. şi a imaginii şcolii.

  4. ACTIVITĂŢI DE GESTIONARE gestionarea spaţiului, a funcţionării C.D.I., orar de funcţionare, planificarea activităţilor, a resurselor materiale, (mobilier, materiale, echipamente), a fondului documentar, a formării profesionale, a bugetului de funcţionare, în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor planificate

  5. ALTE ACTIVITĂŢI şedinte ale Consiliului de Administraţie, ore de dirigenţie, cercuri pedagogice.

Utilizarea programată a C.D.I. , pe durata a 18 ore/săptămână, include: Activităţi de prezentare a C.D.I. şi a organizării sale specifice, realizate de către profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou – intrate în unitatea de învăţământ, respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic; Activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice, proiecte disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi pedagogice/cursuri de disciplină, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţare, lectură, animaţii legate de mass – media, de presă, animaţii audio – video, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de către profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu cadrele didactice/parteneri externi – activităţi care presupun exploatarea fondului documentar al C.D.I. şi dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor.

Utilizarea liberă presupune punerea C.D.I. la dispoziţia utilizatorilor, în prezenţa profesorului documentarist, în vederea desfăşurării de către aceştia a unor activităţi care nu necesită o programare anticipată. Utilizarea neprogramată a C.D.I. se realizează de către elevi şi de cadrele didactice, de obicei în afara programului şcolar. Atunci când elevii nu au cursuri, ei pot utiliza C.D.I.: pentru a citi; pentru a consulta şi exploata resursele documentare ale centrului de documentare şi informare, fie din curuizitate personală, fie pentru a pregăti lucrări solicitate de un cadru didactic; pentru a consulta lucrări de referinţă pe care nu le deţin în biblioteca personală şi care nu pot fi împrumutate la domiciliu (dicţionare, enciclopedii, atlase, documente pe suport electronic sau magnetic etc.); pentru a participa activ la viaţa C.D.I. (sugerarea unor achiziţii, pregătirea unor expoziţii, diferite activităţi culturale). pentru a realiza proiecte disciplinare și interdisciplinare, proiecte tematice, naționale și internaționale. Centrul de documentare şi informare are rolul major de a-i înzestra pe elevi cu deprinderi şi competenţe pe care să le folosească în obţinerea şi prelucrarea informaţiei în folosul lor. Să nu uităm că informaţia înseamnă putere, iar dreptul la informaţie este un drept cetăţenesc, şi dacă şcoala nu îi învaţă pe elevi cum să îşi exercite acest drept, el rămâne un drept formal.


AXELE COLABORĂRII PROFESOR DOCUMENTARIST-ECHIPA PEDAGOGICĂ (Fisier .doc), 39KB